Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Rubik ma thuật không cần người xoay

Không cần bàn tay con người, rubik giờ đây có thể tự xoay và tự giải chính nó nhờ Trí Tuệ Nhân Tạo do người Nhật phát minh.

Hãy cùng khám phát sản phẩm thú vị này với 0,4TV nhé!