Trò chuyện cùng Cortana (Đừng thử nếu bạn không dùng hệ điều hành Window)

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo ngày càng chứng tỏ sự ưu việt của mình, một trong những ví dụ tiêu biểu là các trợ lý ảo giúp con người thực thi các nhiệm vụ cá nhân và đôi khi là cả trò chuyện tâm sự như những người bạn.

Hãy thử cùng tâm sự với Cortana nhé!