Trí tuệ nhân tạo đang giúp con người cải thiện trí nhớ, công việc và đời sống xã hội

Làm thế nào máy móc của chúng ta có thể làm cho chúng ta thông minh hơn?

Tom Gruber, một trong những người sáng lập chương trình trợ lý ảo Siri- Apple, chia sẻ mong muốn tạo ra “AI nhân văn” để hỗ trợ và hợp tác thay vì cạnh tranh (hoặc thay thế) chúng ta trong công việc và đời sống xã hội.

Ông cũng trình bày ý tưởng tầm nhìn về tương lai nơi AI giúp chúng ta đạt được hiệu suất siêu phàm về nhận thức, sáng tạo và tăng cường các kỹ năng kiến tạo giúp chúng ta nhớ mọi thứ từng đọc và tên của tất cả mọi người chúng ta từng gặp.

“Chúng ta đang ở giữa thời kỳ phục hưng của công nghệ trí tuệ nhân tạo- AI,” Gruber nói. “Mỗi khi máy móc thông minh hơn, thì chúng ta cũng sẽ thông minh hơn”.