THỬ NGHIỆM TRIỂN KHAI BLOCKCHAIN TRONG TRUYỀN TẢI NĂNG LƯỢNG

Mục tiêu của thử nghiệm này là cung cấp cái nhìn cụ thể về việc sử dụng Blockchain trong ngành năng lượng tại các địa phương: Ở mức độ nào thì Blockchain có ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi năng lượng của các thành phố?

Làm thế nào công nghệ này có thể giúp các thành phố và cư dân của họ trở thành nhà sản xuất năng lượng và sử dụng tất cả hoặc một phần năng lượng được sản xuất cho tiêu dùng của chính họ?

Thử nghiệm này cũng mô tả về các loại năng lượng mà công nghệ này có thể được áp dụng, cũng như các ứng dụng tiềm năng của nó ở cấp địa phương.

Nhiều thử nghiệm đã được đưa ra cho người dùng là đối tượng công cộng và tư nhân, ví dụ như liên quan đến các tòa nhà thành phố, cho các giao dịch giữa cá nhân hoặc trong lĩnh vực truyền tải năng lượng cho các ứng dụng di động điện tử.

Nội dung của bài viết này có ích với bạn không? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment phía dưới bài viết này nhé.
Những đánh giá và đóng góp của bạn sẽ tiếp thêm động lực để chúng tôi phát triển thêm về nội dung và chủ đề liên quan.

Chân thành cám ơn!