Bài viết

Ứng dụng Trí Tuệ Nhân Tạo: Đội nhóm AI đánh bại đội nhóm “pro” Dota 2 như thế nào?

Có lẽ bạn đã biết đến nhiều ứng dụng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) và đang muốn tìm hiểu thêm về công nghệ này. Hôm nay, Sophia sẽ kể cho bạn nghe về một ứng dụng AI trong game Dota 2. Hy vọng bạn…