Bài viết

Tổng kết lớp Machine Learning Express 02

,
Sau hơn 1 tháng cùng nhau đồng hành, vậy là khóa học Machine Learning Express 02 đã kết thúc với những kiến thức về Trí Tuệ Nhân Tạo căn bản. Tối thứ 2 (ngày 01/07/2019) vừa qua, Sophia đã tổ…