Bài viết

Phỏng vấn chuyên gia về Data Science

,
Nếu mới bắt đầu tìm hiểu Data Science, bạn sẽ có nhiều băn khoăn về định hướng học tập, lộ trình phát triển phía trước. Bạn tự hỏi liệu công việc này có phát triển trong tương lai?…