Bài viết

KẾT THÚC KHÓA HỌC BLOCKCHAIN EXPRESS 01

Tối ngày 13/11/2018 vừa qua, khóa học Blockchain Express 01 đã khép lại. Tuy chỉ kéo dài 1,5 tháng nhưng mỗi học viên đã để lại ấn tượng riêng dành cho Sophia. Mỗi bạn mang những ý tưởng và màu…