Bài viết

Tổng kết lớp Data Science Express

Tổng kết lớp Data Science Express

Trong ngày 28/05/2019 (thứ 5) vừa qua, lớp Data Science Express đã khép lại sau hơn 1,5 tháng vừa qua, các bạn học viên đã cùng nhau tìm hiểu về Data Science. Thời gian buổi tổng kết chia làm hai phần.…