Bài viết

bảo mật thông tin cá nhân với Blockchain

Làm thế nào để thiết lập bảo mật thông tin cá nhân với Blockchain

Trên thế giới, đã từng xảy ra rất nhiều vụ việc liên quan đến trộm cắp danh tính, và nhiều người vô tình trở thành nạn nhân của vấn nạn này mà không hề hay biết cho tới khi họ thực…