Sự thật về trào lưu Nhìn lại sau 10 năm của Facebook

Gần đây trào lưu “Nhìn lại sau 10 năm” của Facebook đang rầm rộ. Nhưng sự thật đằng sau của trào lưu này có liên quan đến việc training Robot nhận diện khuôn mặt và độ tuổi người dùng.Một phương án thông minh để khai thác tài nguyên dữ liệu miễn phí để phát triển các ứng dụng nhận diện hình ảnh theo trường thời gian khác nhau.

Quan điểm của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ những góc nhìn của bạn cho chúng tôi nhé !