Giải Pháp Chuyển Hóa Ý Tưởng Của Bạn thành sản phẩm tới tay khách hàng

Chương trình học CTO 4.0 giúp các nhà quản trị và lãnh đạo của một tổ chức, doanh nghiệp hiểu biết thấu đáo không chỉ về xây dựng hoàn thiện mô hình kinh doanh, phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm, mở rộng doanh nghiệp mà còn phát triển những năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo công nghệ trong thời đại mới.

Hotline: 0865.935.631