Trí tuệ nhân tạo  AI được xây dựng để truyền tải cách suy nghĩ của chúng ta, giúp gia tăng hiệu quả về tốc độ, thời gian và ứng dụng trong nhiều tình huống đặc biệt: khó khăn, nguy hiểm… – nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta mô hình hóa nó thay vì các loại trí thông minh khác có trong tự nhiên?

Kỹ sư robot Radhika Nagpal đã nghiên cứu trí thông minh tập thể qua những quan sát biểu hiện từ côn trùng và tập quán các đàn cá, cô đã tìm cách hiểu được quy tắc tham gia của chúng và ứng dụng vào phát triển hệ thống máy móc thông minh.

Cô đã chia sẻ kinh nghiệm công việc của mình trong việc tạo ra những sức mạnh tập thể nhân tạo và cho thấy trước một tương lai nơi các đội hình robot làm việc cùng nhau để xây dựng các rào cản lũ lụt, thụ phấn, theo dõi các rạn san hô và hình thành các chòm sao vệ tinh.