I4.0: Máy móc thông minh đã chuyển đổi tri thức của con người như thế nào?

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ( Industry 4.0) đang diễn ra ngay trong cuộc sống của chúng ta: máy móc được trang bị trí thông minh nhân tạo ngày càng phổ biến.
Sự chuyển đổi này sẽ thay đổi cách thức sản xuất hoạt động ngày nay, làm cho nó nhanh hơn và rẻ hơn bởi vì một cỗ máy sẽ biết khi nào nó mắc lỗi và tự sửa.
Markus Lorenz ước tính rằng thế hệ công nghiệp hóa tiếp theo có thể tiết kiệm cho ngành công nghiệp thực phẩm một mình 50 tỷ đô la một năm. Ông khám phá nhiều cách mà cuộc cách mạng sản xuất này sẽ tác động đến nền kinh tế, và những loại công việc khác mà chính giai đoạn này sẽ tạo ra.