Công nghệ thay đổi niềm tin của chúng ta?

Chúng ta đang dần ngừng tin tưởng những mối quan hệ thân quen, các tổ chức có tên tuổi và bắt đầu tin tưởng những người xa lạ. Vì sao thế?

Rachel Botsman là một chuyên gia nghiên cứu về cách thức cộng tác và xây dựng niềm tin bởi các công nghệ kỹ thuật số sẽ làm thay đổi cách sống, làm việc, ngân hàng và tiêu dùng của chúng ta. Tác giả của cuốn sách best seller về công nghê 2017 “Who Can You Trust?: How Technology Brought Us Together and Why It Might Drive Us Apart”.
”Một cái gì đó sâu sắc đang thay đổi quan niệm về niềm tin của chúng ta.” theo Rachel Botsman. Ngày nay, chúng ta ngày càng phụ thuộc vào những người khác, thường là người lạ, trên các nền tảng như Airbnb và Uber và thông qua các công nghệ như blockchain, mặc dù niềm tin thông thường vẫn được đặt vào các tổ chức như chính phủ và ngân hàng… Kỷ nguyên mới này của niềm tin có thể mang đến một xã hội minh bạch, toàn diện và có trách nhiệm hơn – nếu chúng ta làm đúng.

Bạn có thể tin tưởng những ai?
Hãy cùng lắng nghe quan điểm của Rachel về vấn đề này.