Khi được chẩn đoán mắc bệnh, việc sắp xếp qua hàng núi dữ liệu y tế để tìm ra phương pháp điều trị nào có sẵn, xác định chính xác nơi họ được cung cấp và xác định các chuyên gia tốt nhất để giúp đỡ.

Chuyên gia về độ phức tạp Gunjan Bhardwaj nhận ra rằng việc khai thác thông tin này có thể được thực hiện tốt nhất bằng cách sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo và blockchain để giúp mọi người, trong và ngoài lĩnh vực y tế, điều hướng và hiểu được dữ liệu “sâu, dày đặc và đa dạng” này – bước vào kỷ nguyên mới tất cả các nghiên cứu đều có thể được tìm kiếm và chia sẻ.