Blockchain là gì?

Blockchain là gì? Nếu bạn không biết, bạn nên biết về nó; nếu bạn quyết định làm như vậy, rất có thể bạn vẫn cần một số giải thích rõ ràng về cách mà nó đang thực sự hoạt động.

Don Tapscott sẽ giúp đỡ bạn làm sáng tỏ về công nghệ xây dựng lòng tin đang thay đổi thế giới mà theo ông nó nắm giữ tiềm năng vô hạn trong các hoạt động chuyển đổi tiền tệ, kinh doanh, chính phủ và xã hội.

Don Tapscott, Chủ tịch điều hành của Viện nghiên cứu Blockchain, là một trong những cơ quan hàng đầu thế giới nghiên cứu về tác động của công nghệ trong kinh doanh và xã hội.

Ông là tác giả của 16 cuốn sách nghiên cứu về công nghệ, bao gồm cuốn “Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything”, đã được dịch sang hơn 25 ngôn ngữ khác nhau.

Có thể bạn đã thử tìm hiểu về Blockchain, nhưng chắc chắn rẳng quan điểm của Don sẽ giúp bạn cái nhìn khác biệt về nó.