100 Ngày học Machine Learning Code- Ngày 4

Ngày 4: Hồi quy Logistic Trong 2 ngày tới đây chúng ta sẽ làm quen với kiến thức về Hồi quy Logistic ( Logistic Regression). Các nội dung kiến thức cần hoàn thành ngày thứ 4 được trình bày trong infographic…

100 Ngày học Machine Learning Code- Ngày 3

Ngày 3: Hồi quy tuyến tính bội Bước 1: Tiền xử lý dữ liệu Lập thư viện dữ liệu import pandas as pd import numpy as np Nhập dữ liệu dataset = pd.read_csv('50_Startups.csv') X = dataset.iloc[ : ,…

100 Ngày học Machine Learning Code -Ngày 2

Ngày 2: Hồi quy tuyến tính cơ bản (#100ngayMLcode#) Bước 1: Tiền xử lý dữ liệu import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt dataset = pd.read_csv('studentscores.csv') X = dataset.iloc[…

100 Ngày học Machine Learning Code- Ngày 1

Ngày 1: Tiền xử lý dữ liệu  (#100ngayMLcode) Như nội dung của Inforgraphic dưới đây chúng tôi chia nhỏ việc Tiền xử lý dữ liệu thành 6 bước: Bước 1: Khởi tạo thư viện import numpy as np import…

2 Nút thắt quyết định thành công trong các Dự án Trí tuệ nhân tạo

Trong thời đại thông tin công nghệ số, chúng ta không khó để tìm thấy những thông tin minh chứng cho sự thành công vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo. Đi cùng với xu hướng I 4.0, tầm nhìn của…