7 sự kiện công nghệ nổi bật năm 2018 (Phần 1)

Cùng nhìn lại các sự kiện làm khuynh đảo giới công nghệ năm 2018 với 0.4TV.

Một bản tin từ những nông dân công nghệ chính hiệu!